Møtebooking


Ønsker du flere ferdig bookede møter?

Vil du gå i flere møter med potensielle kunder som har et reelt behov for dine tjenester?
Ønsker du å gjøre møtebooking selv, eller trenger du hjelp til å gjøre den for deg?

Vi hjelper deg å gjennomføre en god møtebookingprosess, og vi kan også gjøre den for deg.

En god møtebookingprosess består av følgende 6 steg.

1. Målgruppe

Det å finne de riktige kundene for dine løsninger er selve grunnpilaren i en god møtebookingprosess. Det er svært lønnsomt å tenke gjennom og planlegge dette på forhånd. Da vil tiden det tar å treffe riktige kunder og beslutningstagere bli kortere, og flere av de du har møter med ønsker å kjøpe av deg.


4. Forberedelse

Møtebooking handler mest av alt om å skape tillit, holde en god dialog og stille de riktige spørsmålene. Når du er godt forberedt og inntar en lærende holdning til de du snakker med, vil du oppleve mestring og oppnå gode resultater i denne viktige delen av salget. Du bør også utvikle noen gode avslutningsteknikker slik at ingen samtaler blir forgjeves. 

2. Definere verdien av ditt produkt

Vi kjøper ikke noe som vi ikke føler noe for, eller ser nytten av. Derfor må du forstå hva kundene dine vil, før du forteller hvordan dine løsninger kan hjelpe dem å oppnå det de vil. Når du har denne kunnskapen, så vet du også hva du kan snakke om i dine samtaler med målgruppen din. 


5. Målsetting 

Vi mennesker har en lang historie med å utsette ting som vi vet at vi bør gjøre, og heller gjøre de tingene som vi er trygge på og vet at vi mestrer. Når vi imidlertid finner fram til våre motivasjonsfaktorer så er det ingenting som kan stoppe oss. Du bør finne dine kunders motivasjonsfaktorer, og la dette være DIN målsetting med samtalen. 

3. Gjøre klar ringelisten

Når du har definert målgruppen og verdien som denne målgruppen ser i dine løsninger, kan du enklere sette opp en ringeliste med gode prospekter. Du setter opp listen med navn, telefonnummer og notatfelt i din ringeliste. Da blir det effektive dager med møtebooking.6. Samtalemal

Ved å sette opp en oppskrift for samtalen med din målgruppe, blir du tydeligere i din kommunikasjon. Det er visse ting som må være med i alle samtaler hvor du viser din respekt, og andre ting er spesielt for hver målgruppe. Du må fortelle om de spesifikke tingene ved dine løsninger som gir bedre resultater for akkurat den målgruppen som du snakker med i denne samtalen.